Logga in  |  Registrera

Grundskolans läroplan för Geografi

Ägare: Skolverket
På skolverket.se hittar du grundskolans läroplan för Geografi. Läroplanen tar avstamp i ett antal grundläggande värderingar som omfattar bland annat: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
Price: