Offentlig Förvaltning

Hem » Samhälle » Offentlig Förvaltning
  • Arbetsförmedlingen

    Arbetsförmedlingen är en viktig institution i Sverige som spelar en avgörande roll i att stödja arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda en rad tjänster och resurser, strävar Arbetsförmedlingen efter att stärka arbetsmarknadens funktion och bidra till en inkluderande och effektiv ekonomi. I denna artikel utforskar vi Arbetsförmedlingens uppdrag, de tjänster […]

  • Statliga myndigheter

    Myndigheter är viktiga verksamheter som har sin egen instruktion i lagen eller förordningen. Det kan till exempel vara en statlig förvaltningsmyndighet eller en domstol. I Sverige finns det 343 myndigheter under regeringen, vilket är en mindre än föregående år. Under det senaste årtiondet har antalet myndigheter under regeringen inte förändrats mycket, men om man tittar […]