Ideon Science Park

Hem » Näringsliv » Ideon Science Park

Ideon Science Park är en forskningsby i Lund, Sverige. Den grundades 1983 som Sveriges första forskningsby och är idag hem för cirka 400 företag med 10 000 anställda inom IT, högteknologi, miljöteknik och livsvetenskap. Ideon Science Park ligger i nordöstra Lund i omedelbar närhet till Lunds tekniska högskola, Ekonomihögskolan och Brunnshög, på det område som kallas Pålsjö ängar. Området ägs sedan oktober 2016 av fastighetsbolagen Wihlborgs Fastigheter AB och Castellum AB.

Ideon Gateway är en av byggnaderna på området och är Lunds högsta byggnad med en höjd på 74 meter. Byggnaden började byggas i slutet av 2010 och invigdes i januari 2013. Husets fasad ändrar färg beroende på vilken vinkel man ser den ur, vilket har gjort det till ett landmärke för Lund.

Bakgrund

Historien om Ideon Science Park började 1982 när Landshövding Nils Hörjel presenterade idén om en forskningsby vid DRACO:s Temadagar, som var Sydsveriges största konferens med högaktuella teman och deltagare från regeringen, riksdagen, landstinget, kommunerna, företagen och forsknings- och utbildningsvärlden. Ideon grundades genom ett samarbete mellan Lunds universitet, dåvarande Malmöhus län, Lunds kommun och näringslivet. Området byggdes av Skanska, och de första företagen flyttade in i september 1983. Bland dem fanns Axis Communications AB och Ericsson Radio Systems, som förlade mobilutveckling till området, vilket blev en ryggrad i områdets utveckling. År 1985 tillkom även en mindre forskningspark i Malmö, Ideon-Malmö. Kopplingen mellan denna och Ideon i Lund bröts dock 1998 och avdelningen i Malmö drivs sedan dess under namnet Medeon.

900 företag

Idag är Ideon Science Park hem för cirka 900 företag med 4000 medarbetare, inklusive företag som Sony, Volvo Cars, PwC, Arm, Storytel och Ericsson. Området består av flera olika hus som ägs av Wihlborgs Fastigheter och Castellum, och det är ett viktigt centrum för innovation och entreprenörskap i Sverige.

Ideon Science Park i Lund är en viktig spelare i den större regionen Greater Copenhagen när det kommer till innovation inom flera områden. Lund har länge haft en tradition av att skapa innovationer inom livsvetenskap, programvara/IoT, telekommunikation, energi och nya material.

Ideon Science Park har som vision att tillsammans med andra skapa världens bästa innovations-ekosystem med målet att förändra världen till det bättre. Samarbeten är deras viktigaste värde och verktyg. Genom att omsätta vågade idéer till verklighet och ta ledarskap i skapandet av världens bästa innovations-ekosystem arbetar Ideon Science Park för att förbättra världen.

I Lund finns också ett starkt fokus på innovation, och stadens samarbeten mellan universitet och industri har lett till många innovationer. Lund har en stark grund inom vetenskap och innovation, och var vald av 17 länder att vara hem för det framtida European Spallation Source (ESS).

Hållbarhet

Ideon Science Park har anslutit sig till FN:s Global Compact och har anpassat sin strategi efter FN:s 17 hållbarhetsmål. Ideon Science Parks fokusområden är Smarta städer, Framtidens transporter, Hälsoteknik och Smarta material som är kopplade till bra hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet, Prisvärd och ren energi och Slutligen Hållbara städer och samhällen.

Tillsammans med partners arbetar Ideon Science Park varje dag för att göra detta till den bästa platsen att vara om man vill förändra världen. Ideon Science Park ägs idag av fastighetsägarna Wihlborgs och Castellum, och styrelsen inkluderar Lunds universitet, Lunds kommun, Handelskammaren och Industri Syd, Länsstyrelsen Skåne och ägarna. Organisationen rapporterar till SUN, en stiftelse skapad av de ursprungliga grundarna, vilket är en ideell organisation.