Alkoholmätare

Hem » Elektronik » Alkoholmätare

En alkoholmätare, även kallad breathalyzer eller breathalyser, är en enhet som används för att uppskatta alkoholhalt i blodet genom att mäta alkoholhalten i utandningsluften. Alkoholmätare är ofta använda av lagstiftare och poliser för att fastställa om någon är berusad och därför olämplig att köra fordon eller utföra andra uppgifter som kräver full uppmärksamhet.

Alkoholmätare kan användas för att uppskatta alkoholhalt i blodet på två sätt. Den första metoden är att använda handhållna alkoholmätare som ger en uppskattning av alkoholhalten i utandningsluften. Dessa enheter är inte alltid tillförlitliga nog att användas som bevis i domstol, men de kan användas för att rättfärdiga en arrestering. Den andra metoden är att använda större alkoholmätare som vanligtvis finns i polisstationer och som kan användas som bevis i domstol.

En alkoholmätare fungerar genom att mäta alkoholhalten i utandningsluften och sedan omvandla denna mätning till en uppskattning av alkoholhalten i blodet. När användaren andas in i enheten, oxideras eventuell alkohol som finns i utandningsluften till ättiksyra och vatten. Elektriciteten som genereras av denna reaktion mäts av en mikrokontroller och visas som en uppskattning av den totala alkoholhalten i blodet.

Alkoholmätare är utformade för att ge en snabb bedömning av alkoholhalten i blodet, men de ger inte alltid exakta mätningar. Det finns också faktorer som kan påverka noggrannheten hos en alkoholmätare, såsom omgivande lufttemperatur, temperaturen på enheten och kroppstemperaturen på den person som testas.

Alkoholmätare är viktiga verktyg för att minska antalet alkoholrelaterade trafikolyckor och för att skydda allmänheten från farliga förare. Alkoholmätare används av poliser runt om i världen för att fånga personer som kör under påverkan av alkohol och för att säkerställa att förarna inte utgör en fara för sig själva eller andra på vägen.