Sveriges Radio

Sveriges Radio är ett public service-medieföretag som ägs av svenska staten och ansvarar för radioutsändningar. Företaget har fyra nationella och 25 lokala FM-kanaler, samt digital och internetradio. Sveriges Radio grundades 1924 och har sedan dess genomgått många förändringar, inklusive en uppdelning 1979 i fyra programbolag: Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio, Sveriges Lokalradio och Sveriges Riksradio. Idag har Sveriges Radio 2 227 anställda och leds av Lennart Käll, styrelseordförande, och Cilla Benkö, VD. Företaget finansieras genom avgifter för public service-insatser som samlas in via skatter. Sveriges Radio har en daglig publik på 4,2 miljoner lyssnare och verkar oberoende av staten och andra ekonomiska, politiska och andra intressen.

Sveriges Radio har en lång och rik historia. Det grundades den 21 mars 1924 som AB Radiotjänst och ägdes av den svenska pressen, nyhetsbyrån TT och intressenter inom radiobranschen. Företaget fick tillstånd av staten att bedriva radioutsändningar i Sverige. Den 1 januari 1925 sändes företagets första program, en kyrkotjänst från St. Jacobs kyrka i Stockholm, meddelad av Sven Jerring. 1937 hade Sveriges Radio över en miljon prenumeranter och Dagens eko, ett nyhetsprogram, lanserades.

Under andra världskriget spelade radio en avgörande roll i rapporteringen och beredskapen. Idag är Sveriges Radio ansvarigt för nödsändningar som avbryter pågående program för att leverera viktiga meddelanden till allmänheten. Efter kriget började Sveriges Radio expandera sina tjänster med lanseringen av Radioorkestern 1927, de första skolradioprogrammen 1928 och etableringen av Radiokören 1952, bland andra utvecklingar. Företaget började också sända på television 1956.

Sveriges Radio omorganiserades 1979 och delades upp i fyra programbolag, Sveriges Riksradio, Sveriges Lokalradio, Sveriges Utbildningsradio och Sveriges Television. 1993 slogs Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio samman och bildade Sveriges Radio, medan P4 lanserades som en lokal radiostation samma år. Idag driver företaget fyra nationella kanaler, 25 lokala kanaler och digital och internetradio.

Sveriges Radio leds av Lennart Käll, styrelseordförande, och Cilla Benkö, VD. Företaget har 2 227 anställda och finansieras genom avgifter för public service-insatser som samlas in via skatter. Sveriges Radio verkar oberoende av staten och andra ekonomiska, politiska och andra intressen. Dess dagliga publik omfattar 4,2 miljoner.