Sjöfrakt

Sjöfrakt är en viktig transportlösning för både svenska och globala företag som vill transportera stora mängder gods över längre avstånd. Sverige, med sin långa kustlinje och många hamnar, är en viktig aktör på sjöfraktmarknaden. I detta sammanhang är DB Schenker en stor aktör som erbjuder sjöfrakt av hög kvalitet.

Sjöfrakt är en fördelaktig transportlösning för företag som vill transportera stora mängder gods på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att välja sjöfrakt kan företag minska sina kostnader jämfört med flygfrakt och transport på land. Dessutom är sjöfrakt ett miljövänligt alternativ, vilket är viktigt för många företag som arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

DB Schenker är en pålitlig partner för företag som vill använda sjöfrakt. Företaget har storleken och musklerna att förhandla priser med rederierna och kan erbjuda fördelaktiga hanteringskostnader genom sin pendel Skaraborg Eco Shuttle som sker all omlastning på terminalen i Falköping. Dessutom erbjuder DB Schenker sjöfrakt på biobränsle, vilket är bra för både planeten och företagets hållbarhetsredovisning.

DB Schenker har också en stark lokal närvaro över hela världen, vilket innebär att det alltid finns personal med lokalkännedom som kan hjälpa till. Företaget kan erbjuda mindre administration och färre kontaktytor, vilket gör transportprocessen enklare och smidigare för företag. Dessutom ger DB Schenker regelbundna informationsutskick om sjöfraktsläget och telefonlinjen till din DB Schenker-kontakt är alltid öppen, vilket minskar stressen och ovissheten för företag.

Sjöfrakt är ett viktigt transportalternativ för svenska företag som vill transportera stora mängder gods över långa avstånd på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. DB Schenker är en pålitlig partner för företag som vill använda sjöfrakt, med sin starka närvaro över hela världen, lokalkännedom och förmåga att förhandla priser med rederierna. Med Skaraborg Eco Shuttle och andra fördelaktiga lösningar kan DB Schenker erbjuda en smidig och enkel transportprocess för företag som vill använda sjöfrakt.