Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet är idag den nationella organisationen som styr och reglerar ridsporten i Sverige. Medlemmarna är organiserade i 19 distrikt och över 900 medlemsföreningar med totalt 150 000 medlemmar. Förbundet ansvarar för att reglera och utveckla nio olika ridsportgrenar, inklusive fälttävlan, banhoppning, dressyr, distansritt, körning, voltige, working equitation, gymkhana och paradressyr.

Historien bakom Svenska Ridsportförbundet går tillbaka till 1912 då det ursprungliga Svenska Ridsportens Centralförbundet bildades. Till en början var det en kommitté som bildades i samband med de olympiska spelen som hölls i Stockholm samma år. Under denna tid var hästar vanliga i jordbruket och 1920 fanns det cirka 700 000 hästar i Sverige. Året därpå var det dags för sju nationella ridsportförbund, inklusive Svenska Ridsportens Centralförbund, att bilda det internationella ridsportförbundet Fédération Équestre Internationale.

Under 1940-talet bildades Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, som var en reaktion på oron för att hästbeståndet skulle minska i samband med att militärens behov av hästkrafter minskade. Ridfrämjandet bildades sex år senare med syftet att göra ridsport till en folksport och att förbättra folkhälsan. 1954 bildades Svenska Ponnyföreningen, som var en förening med syftet att främja ponnyridning och ponnyavel.

Under 1960- och 1970-talen försvann hästarna från den svenska armén och 1968 lades arméns ridskola på Strömsholm ner. Under 1970-talet blev tonårsflickor den mest växande ryttarkategorin.

I 1993 skapades Svenska Ridsportförbundet genom en sammanslagning av Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, Ridfrämjandet och Svenska Ponnyföreningen. Pehr G. Gyllenhammar blev den första ordföranden för det sammanslagna förbundet.

Idag är Svenska Ridsportförbundet en av de största idrottsorganisationerna i Sverige och är ansvariga för att arrangera och genomföra mästerskap och tävlingar inom ridsportgrenarna. De svenska mästerskapen i banhoppning, fälttävlan och dressyr är några av de mest prestigefyllda evenemangen som organiseras av Svenska Ridsportförbundet.