Hinduiska Samfundet i Sverige

Hinduiska Samfundet i Sverige är ett trossamfund som fungerar som en paraplyorganisation för hinduer i Sverige. Med en uppskattad befolkning på 60-65 000 hinduer i Sverige, är samfundet av stor betydelse för samordning och samverkan bland hinduiska organisationer.

Hinduismen har en representant i Sveriges interreligiösa råd, men hinduiska organisationer erhåller inte statsbidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund. De flesta hinduer i Sverige är av indisk, bangladeshisk, nepalesisk eller srilankesisk etnisk bakgrund, men det finns också en liten grupp balinesiska hinduer i Stockholm samt etniska svenskar och övriga som praktiserar hinduism på individuell basis.

Hinduerna är geografiskt koncentrerade till större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund och Uppsala, men det finns också hinduiska tempel och grupper i mindre orter som Mariestad, Borås, Trollhättan och Jönköping. Det största allmänna templet i Sverige är Stockholm Hindu Mandir i Sollentuna, medan Sweden Ganesh Mandir i Farsta Strand i södra Stockholm betjänar främst tamilska hinduer från Sri Lanka. ISKCON (”Hare Krishna”) finns på ett antal orter i Sverige, men har sitt huvudsakliga centrum i Stockholmsområdet.

Organiseringen av hinduiska samfund i Sverige började ta fart under 1970-talet, då hinduer som invandrat till Sverige började organisera sig. Hindu Union bildades i Jönköping 1974, ett tempel grundades i Mariestad och en hinduisk förening bildades i Trollhättan. Under följande decennier har organiseringen tagit ytterligare fart, och 1999 kunde Stockholms första stora hindutempel, Hindu Mandir, invigas i Helenelund.

Samarbetet mellan olika hinduiska föreningar tog dock inte fart som förväntat och Hinduiska Samfundet i Sverige gick i dvala under mitten av 00-talet. Men under senare år har flera hinduiska föreningar registrerat sig som separata trossamfund hos Kammarkollegiet, och i mars/april 2016 inleddes arbetet med att återuppväcka Hinduiska Samfundet i Sverige.

I Sverige finns också en svensk underavdelning av det på europeisk nivå aktiva nätverket Hindu Forum Europe, som kallas Hindu Forum Sweden.