Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten är en svensk myndighet som ansvarar för att administrera och betala ut pensioner till svenska medborgare. Pensionsmyndigheten har en viktig roll i samhället eftersom den bidrar till att trygga pensionerna för miljontals svenskar och säkerställa att de får den pension de är berättigade till. Pensionsmyndighetens ansvarsområden inkluderar följande: Förvaltning av allmänna pensionssystemet: Pensionsmyndigheten är … Läs mer

Skatteverket

Skatteverket är en myndighet i Sverige som ansvarar för att uppbära skatter och avgifter samt för att säkerställa att medborgare och företag följer de skatteregler och föreskrifter som finns i landet. Skatteverket är en av de viktigaste myndigheterna i Sverige, då det bidrar till finansieringen av de offentliga tjänster och välfärdsprogram som finns i landet. … Läs mer

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en viktig institution i Sverige som spelar en avgörande roll i att stödja arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda en rad tjänster och resurser, strävar Arbetsförmedlingen efter att stärka arbetsmarknadens funktion och bidra till en inkluderande och effektiv ekonomi. I denna artikel utforskar vi Arbetsförmedlingens uppdrag, de tjänster … Läs mer

Statliga myndigheter

Myndigheter är viktiga verksamheter som har sin egen instruktion i lagen eller förordningen. Det kan till exempel vara en statlig förvaltningsmyndighet eller en domstol. I Sverige finns det 343 myndigheter under regeringen, vilket är en mindre än föregående år. Under det senaste årtiondet har antalet myndigheter under regeringen inte förändrats mycket, men om man tittar … Läs mer

Försvunna personer

Varje år försvinner hundratals personer i Sverige. Ofta handlar det om människor som gått vilse i naturen, personer med demenssjukdom eller barn som rymt hemifrån. Polisen ansvarar för att söka efter försvunna personer när det finns farhågor för deras liv eller hälsa. När en person anmäls försvunnen inleds en utredning. Polisen samlar information om den … Läs mer

Wagnergruppen: En rysk paramilitär organisation

Wagnergruppen (på ryska Gruppa Vagnera) är en paramilitär organisation som grundades av Dmitriy Valeryevich Utkin, en veteran från Chechnyakrigen, och är aktiv på flera konfliktområden runtom i världen. Gruppen har förknippats med våldsbrott och krigsförbrytelser och har ofta beskrivits som en de facto privat armé av Rysslands president Vladimir Putin. Wagnergruppen dök upp på den … Läs mer

T90

T-90 är en tredje generations rysk stridsvagn utvecklad från T-72. Den använder en 125 mm 2A46 slätborre huvudkanon, 1A45T eldkontrollsystem, en uppgraderad motor och en termisk syn för skytten. Standard skyddsåtgärder inkluderar en blandning av stål och kompositpansar, rökgranatavfyrare, explosiv reaktiv pansar (ERA) och Shtora-infraröd mot pansargrenade missil (ATGM) störningssystem. T-90 utformades och byggdes av … Läs mer

T80

T-80 är en huvudstridsvagn som utvecklades och tillverkades i Sovjetunionen. Stridsvagnen, som bygger på tidigare modeller som T-64 och T-72, är den andra stridsvagnen i världen som utrustades med en gasturbinmotor. T-80 är beväpnad med en slätborrad 125 mm 2A46-2 kanon och är skyddad av ett pansar med Kontakt-5-reagerande reaktivt pansar. Projektet för att bygga … Läs mer

T72

T-72 är en sovjetisk stridsvagn som togs i bruk år 1973. Den var utvecklad från T-64, som var en mindre lyckad stridsvagn på grund av dess höga produktionskostnad och att den var baserad på teknologi som fortfarande var under utveckling. Mer än 25 000 T-72-stridsvagnar har byggts och moderniseringar har gjort att många av dem … Läs mer

BMP-2

BMP-2 (Boyevaya Mashina Pekhoty) är en amfibisk stridsfordon som introducerades på 1980-talet i Sovjetunionen och är en förbättring av BMP-1 som kom på 1960-talet. BMP-2 är en tung, amfibisk enhet som kan transportera upp till sju soldater och kan bekämpa mark-, sjö- och luftmål med hjälp av en stabiliserad 30 mm 2A42 automatkanon och SACLOS-guidade … Läs mer

BMP-1

BMP-1 är en sovjetisk bepansrad personelltransportör och stridsfordon för infanteriet, som introducerades 1966 och som än idag används av flera länder runt om i världen. BMP står för Boyevaya Mashina Pyekhoty 1, vilket betyder ”stridsfordon för infanteri, första serien”. BMP-1 var det första i sitt slag som tillverkades i större serier i Sovjetunionen och blev … Läs mer

BTR-80

BTR-80 är en pansarvagn som är utformad som ett bepansrat transportfordon. Den har varit i användning sedan 1986 och tillverkades för att ersätta BTR-60 och BTR-70 i den sovjetiska armén. BTR-80 har sedan dess använts i flera krig och konflikter runt om i världen. BTR-80 drivs av en 260 hk V-8 turboladdad vattendriven dieselmotor och … Läs mer

Sovremennyj – Jagare

Sovremennyj-klassen är en typ av missilfregatt för sjömåls- och luftförsvar. De byggdes av Sovjetunionen och senare av Ryssland och Kina. Namnet på fartygen i klassen är hämtat från kvaliteter och Sovremenny betyder ”modern”. De flesta av fartygen har pensionerats från aktiv tjänst och ett har byggts om till museifartyg 2018. 2021 var tre fartyg i … Läs mer

Pomornik – Zubr-klass

Zubr-klassen, även kallad Pomornik i NATO-sammanhang, är en klass av luftkuddfartyg (LCAC) som utvecklades av Sovjetunionen. Namnet ”Zubr” betyder ”visent” på ryska. Detta militära svävare är, från och med 2012, världens största med en full lastförskjutning på 555 ton. Det är avsett för att transportera amfibieförband (såsom marinsoldater och stridsvagnar) från utrustade/outrustade fartyg till oanpassade … Läs mer

Ropucha landstigningsfartyg

Ropucha-klassen (som betyder padda på polska), även känd som Projekt 775, är en klass av landstigningsfartyg som byggdes i Polen för den sovjetiska flottan. Fartygen byggdes i Stocznia Północna-varvet i Gdańsk och var utformade för att landstiga på stränder och transportera en 450-tonslast. Fartygen har både för- och akterdörrar för att lasta och lossa fordon, … Läs mer

Hinduiska Samfundet i Sverige

Hinduiska Samfundet i Sverige är ett trossamfund som fungerar som en paraplyorganisation för hinduer i Sverige. Med en uppskattad befolkning på 60-65 000 hinduer i Sverige, är samfundet av stor betydelse för samordning och samverkan bland hinduiska organisationer. Hinduismen har en representant i Sveriges interreligiösa råd, men hinduiska organisationer erhåller inte statsbidrag från Myndigheten för … Läs mer