Försvunna personer

Varje år försvinner hundratals personer i Sverige. Ofta handlar det om människor som gått vilse i naturen, personer med demenssjukdom eller barn som rymt hemifrån. Polisen ansvarar för att söka efter försvunna personer när det finns farhågor för deras liv eller hälsa.

När en person anmäls försvunnen inleds en utredning. Polisen samlar information om den försvunna personen, till exempel beskrivningar, fotografier, personliga egenskaper, sjukdomar eller andra faktorer som kan påverka sökandet. Polisen kan också ta hjälp av allmänheten genom att exempelvis publicera efterlysningar på sociala medier eller i lokala tidningar.

Polisen använder sig av en effektiv sökmetod baserad på Managing Search Operations (MSO). MSO är en arbetsmetod utvecklad i Nordamerika och Storbritannien som bygger på en systematisk och metodisk sökning som involverar olika resurser och sökmetoder.

Polisens arbetsmetod Efterforskning av försvunna personer (EFP) bygger på MSO, men har anpassats för svenska förhållanden. Svensk polis har lagt till de fysiska och psykiska faktorer som påverkar hur en försvunnen person upplever och hanterar situationen. Utifrån dessa fakta har polisen skapat effektiva sökmetoder.

När en person försvinner och det finns farhågor för dess liv eller hälsa, sätter polisen snabbt igång en sökinsats. En räddningsledare bedömer vilka resurser som behövs vid sökandet, till exempel hundar, hästar, helikoptrar, motorcyklar eller båtar. Polisen kan också ta hjälp av polisens insatsresurser eller andra myndigheter och organisationer, exempelvis Försvarsmakten.

Sökandet genomförs systematiskt med olika metoder. Till exempel kan polisen använda sig av hundar för att söka efter lukter, helikoptrar med värmekamera för att söka efter personer i terrängen eller dykare för att söka efter personer i vatten. Polisen kan också söka genom att knacka dörr i området där personen försvann eller genom att granska övervakningskameror och mobiltelefoner.

Sökandet efter försvunna personer är oftast en tidskrävande och resurskrävande process. Ibland hittas personen snabbt och välbehållen, medan det i andra fall kan ta dagar, veckor eller till och med år innan personen hittas eller försvinnandet klaras upp.

För att öka chanserna att hitta en försvunnen person är det viktigt att allmänheten samarbetar med polisen. Om du ser något som kan vara relaterat till en försvunnen person, tveka inte att kontakta polisen.

MSO

Managing Land Search Operations Basic (MSO) är en utbildning som ger deltagarna kunskap om hur man genomför sökoperationer och hanterar händelser där en person har försvunnit. MSO-utbildningen syftar till att förbättra ledningen av sökinsatser och att öka effektiviteten i sökandet efter saknade eller försvunna personer.

Efter att ha genomfört MSO-utbildningen kommer deltagarna att ha ökat förmågan att samordna och leda sökinsatser på ett mer effektivt sätt. Utbildningen ger en state-of-the-art information utbytesforum om hur man genomför sökinsatser i vildmark, landsbygd eller urbana miljöer. Genom aktuell textmaterial, artiklar, forskningsdokument och erfarenheter från både instruktörer och deltagare skapas en ”Information Rich Learning Environment”.

MSO-utbildningen använder sig av en logisk, disciplinerad och organiserad metod för att hitta saknade, förlorade eller försenade personer. Utbildningen betonar också att gemensam förnuft, erfarenhet och professionella behov bör ge riktning och värde till kursinnehållet.

Efter att ha genomfört MSO-utbildningen kommer deltagarna att ha lärt sig att hantera en sökinsats som Incident Commander för en eller flera saknade eller förlorade personer. Deltagarna kommer också att ha lärt sig att delta som en del av en sökinsats för en saknad eller förlorad person.