Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) är ett statligt svenskt universitet beläget i Stockholm, med fokus på teknik och naturvetenskap. Grundat 1827 som Teknologiska institutet är KTH det äldsta och största tekniska universitetet i Sverige. Det är ett ledande universitet för teknikutbildning och erbjuder också program inom arkitektur och doktorandstudier inom teknik. KTH har ett betydande vetenskapligt och teknologiskt forskningsprogram. Dess byggnader på Valhallavägen i Stockholm är klassificerade som historiska byggnader och ingår i Campus Valhallavägen. KTH har campus i Södertälje, Flemingsberg (inklusive Huddinge sjukhus och Södertörns högskola) och Kista (Kista Science City, med sina multinationella företag). KTH har utbildat fler VD:ar för företag noterade på Stockholmsbörsen än något annat universitet i Sverige. KTH:s rektor sedan den 1 december 2022 är Anders Söderholm och kung Carl XVI Gustaf är universitetets beskyddare.

KTH:s rötter kan spåras tillbaka till etableringen av Mekaniska skolan år 1798, som innehöll den mekaniska modellsamlingen Laboratorium mechanicum, skapad av ”fader till svensk mekanik” Christopher Polhem 1697. År 1822 sammanslogs Bergsskolan i Falun, som hade startat sin verksamhet med en tvåårig kurs i gruvdrift, med Teknologiska institutet. 1877 ändrade Teknologiska institutet sitt namn till Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och utvidgade sitt läroplan för att inkludera en skola för arkitektur. KTH introducerade senare nya program inom elektroteknik, datavetenskap och industriell teknik.

KTH har genomgått betydande expansion under åren, med flera nya campus etablerade för att rymma det växande antalet studenter. Dess starka fokus på ingenjörskonst och teknik har hjälpt universitetet att få en plats bland de bästa tekniska universiteten i världen. Dess forsknings- och akademiska program fortsätter att forma det vetenskapliga och teknologiska landskapet i Sverige och bortom.

Webbplats