Umeå Universitet

Hem » Utbildning » Universitet » Umeå Universitet

Umeå Universitet, ett svenskt statligt universitet beläget i Umeå, invigdes 1965 som landets femte universitet. Universitetet inrättades för att tillgodose behovet av akademiska professioner som läkare, sjuksköterskor, tandläkare med flera i norra Sverige. Universitetet har en nära samverkan mellan forskning/utbildning och klinisk verksamhet tack vare placeringen intill Norrlands universitetssjukhus, tidigare kallat Umeå lasarett.

Umeå universitet är ett av Sveriges största universitet med en total antagning på knappt 31 000 personer för studier år 2015. Det innebär fler än 16 000 helårstudieplatser, varav drygt 1 100 bedriver studier på forskarnivå. Universitetet har fyra fakulteter som tillsammans ansvarar för närmare 50 institutioner, ett 20-tal centrumbildningar samt åtta högskolor. Universitetet hade 4 300 anställda år 2015 och omsatte cirka 4,2 miljarder kronor.

Umeå universitet rankas som ett av världens 200-300 bästa universitet och det femte bästa universitetet i Sverige. Universitetet är organiserat i fyra fakulteter: humanistisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig. Universitetet bedriver också utbildning i Kiruna, Lycksele, på Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik.

De allra flesta av universitetets utbildningar och forskningscentrum är samlade kring Campus Umeå. En nyordning påbörjades under 2009 med projektet Konstnärligt campus i centrala Umeå, där Designhögskolan och Konsthögskolan hösten 2010 fick sällskap av den nya Arkitekthögskolan. Konstnärligt campus invigdes officiellt i maj 2012, och har sedan dess fått ännu ett tillskott, i form av den kulturella experimentverkstaden och inkubatorn Sliperiet.

Umeå universitetsbibliotek är en central del av universitetet och har funnits sedan 1964. Biblioteket har en stor samling böcker och tidskrifter som täcker de flesta ämnen som universitetet bedriver forskning och utbildning inom. Biblioteket är också en plats för möten, studier och evenemang för studenter och personal.

Umeå universitet har en rik studentkultur och studentlivet präglas av ett stort antal studentnationer, studentkårer, spexgrupper, körer och andra aktiviteter på Campus Umeå. Universitetet har också ett antal professorer och forskare med anknytning till universitetet som har blivit erkända på nationell och internationell nivå. Samhället och företag i regionen har också starka band till universitetet och många företag samarbetar med universitet.

Webbplats