HLR – Hjärt-lungräddning

Hem » Hälsa » HLR – Hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning (HLR) är en livräddande behandling som kan utföras av personer utan medicinsk utbildning. Det är en behandling som består av bröstkompressioner och ofta även inblåsningar, som är utformad för att upprätthålla hjärt- och lungfunktionerna hos personer som har drabbats av hjärtstillestånd.

HLR rekommenderas till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster. Behandlingen kan användas vid hjärtstillestånd på grund av hjärtinfarkt, drunkning, överdos och förgiftning av droger, och alla andra tillstånd med liknande symtom.

Riktlinjerna för HLR varierar något mellan olika organisationer och länder, men de flesta organisationer följer vägledande dokument som utvecklas av International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) och publiceras av organisationer som American Heart Association (AHA) och European Resuscitation Council (ERC). I Sverige utarbetas riktlinjer av Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) som är en del av ERC.

Gällande rekommendationer anger att HLR bör utföras genom växelvis 30 kompressioner av personens bröstkorg (bröstkompressioner) och 2 inblåsningar i personens mun (den så kallade mun-mot-mun-metoden). Rekommendationerna prioriterar bröstkompressioner, och betonar vikten av att bröstkompressionerna är av god kvalitet. Bröstkorgen ska tryckas ner 5–6 cm (mindre om det gäller ett barn) varje gång med en hastighet av 100–120 kompressioner per minut. Inblåsning ska göras tills en synlig höjning av bröstkorgen ses. Avbrott i kompressionerna görs endast för inblåsningar och, om defibrillator (hjärtstartare) används, då den uppmanar till det vid rytmanalys och givande av elchock. Behandlingen fortsätter oavbrutet tills ambulanspersonal tar över behandlingen.

Överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus är drygt 10 % om HLR ges. Tid är en absolut nyckelfaktor för överlevnad vid hjärtstopp. Tiden till HLR och tiden till defibrillering är särskilt viktiga faktorer för överlevnaden.

HLR har en relativt låg komplikationsfrekvens, men personer som överlever HLR kan riskera att drabbas av brutna revben, punkterad lunga och även hjärnskador.

HLR-utbildning

Att ha kunskap om hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen kan vara avgörande för att rädda liv i en nödsituation. HLR-utbildningar finns tillgängliga för allmänheten, men också för insatspersonal inom vården och räddningstjänsten. Svenska HLR-rådet är en organisation som ansvarar för att utveckla riktlinjer och utbildningsprogram inom området HLR.

HLR-rådet lanserar nya utbildningsprogram i hjärt-lungräddning och första hjälpen vart femte år, baserade på den senaste forskningen inom området. Utbildningsprogrammen är utformade för olika målgrupper och har specifikt innehåll som anpassas efter den aktuella målgruppen.

Alla utbildningsprogram bygger på ett aktivt lärande där deltagarna får praktiska kunskaper om hur man utför HLR och första hjälpen på ett säkert och korrekt sätt. Utbildningsprogrammen följer riktlinjerna som utarbetats av European Resuscitation Council (ERC).

HLR-rådet erbjuder utbildningar för vuxen-HLR och barn-HLR i samhället, HLR i skolan, första hjälpen, HLR för insatspersonal, samt mer avancerade ALS-utbildningar. De har också öppna webbutbildningar tillgängliga för allmänheten. För att bli instruktör i HLR krävs att man genomgår HLR-rådets instruktörsutbildning.