Arbetsförmedlingen

Hem » Näringsliv » Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en svensk statlig myndighet som har som syfte att utföra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att hålla sysselsättningen uppe. Myndigheten ansvarar för att sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft och för att öka sysselsättningen på lång sikt. Arbetsförmedlingen ska också stötta arbetssökande i jobbsökandet och bistå arbetsgivare som har rekryteringsbehov att hitta den kompetens de söker.

Myndigheten grundades den 1 januari 2008 och ersatte då Arbetsmarknadsverket. Arbetsförmedlingen har under åren vuxit till att bli en av de största myndigheterna i Sverige med ett budgetanslag på 67,2 miljarder SEK för 2019 och cirka 11 100 anställda varav 8 800 är verksamma.

Under åren har Arbetsförmedlingen genomgått både en expansion och en omstrukturering. Från 2008 till 2018 växte myndigheten från 9 300 anställda till 13 700 anställda. Under denna period fick Arbetsförmedlingen också ett utökat ansvar för att stötta tidigare sjukskrivna att återinträda på arbetsmarknaden och för etableringsuppdraget av nyanlända.

Från 2019 har Arbetsförmedlingen genomgått en reformering som innebar en kraftig neddragning av myndighetens budget och en planerad privatisering av matchningsverksamheten mellan arbetssökande och arbetsgivare. Planerna mötte dock starkt motstånd och efter hot om misstroendevotum från Vänsterpartiet och Moderaterna backade de fyra januaripartierna och enades om att Arbetsförmedlingen ska behålla sin roll som statlig myndighet med lokalkontor i hela landet.

Arbetsförmedlingen har också på senare tid fokuserat på att utveckla sin digitala service och öka antalet distansservicetjänster. En stor del av myndighetens traditionella service till arbetssökande är privatiserad och utförs av externa leverantörer som upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.