Lista över svenska universitet och högskolor

Universitet och högskolor
Sverige har både universitet och högskolor, med den huvudsakliga skillnaden att universitet har rätt att utfärda doktorsexamina inom samtliga ämnesområden, medan högskolor endast kan utfärda doktorsexamina inom vissa ämnesområden eller inte alls. Totalt finns det cirka 20 universitet och 20 högskolor i Sverige, både offentliga och privata, och de är spridda över hela landet från söder till norr.

Utbildning och forskning
Svenska universitet och högskolor erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det finns program inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, konst och design samt många andra discipliner. Många program undervisas på engelska, vilket gör dem tillgängliga för internationella studenter.

Forskning är en central del av den svenska högre utbildningen, och landets universitet är världsledande inom flera forskningsområden. Sverige rankas ofta högt i internationella jämförelser när det gäller forskningskvalitet och innovation.

Här är en förteckning över svenska universitet, inklusive både äldre, etablerade institutioner och yngre högskolor som nyligen fått universitetsstatus:

 • Göteborgs universitet
 • Karlstads universitet
 • Karolinska Institutet
 • KTH, Kungliga Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet (Växjö och Kalmar)
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet (Sundsvall och Östersund)
 • Örebro universitet
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Högskolan i Borås (Universitet från 1 januari 2023)
 • Högskolan i Gävle (Universitet från 1 januari 2023)
 • Högskolan i Skövde (Universitet från 1 januari 2023)
 • Högskolan Kristianstad (Universitet från 1 januari 2023)
 • Högskolan Väst (Universitet från 1 januari 2023)


Observera att några av dessa institutioner har flera campus och att listan kanske inte är helt komplett eller uppdaterad, eftersom nya högskolor kan erhålla universitetsstatus över tid. Denna förteckning täcker dock de flesta av Sveriges större universitet och ger en överblick över det svenska högre utbildningssystemet.

Svenska högskolor

Här är en lista över svenska högskolor, exklusive de som redan nämnts som universitet i det tidigare svaret. Observera att listan kanske inte är helt komplett eller uppdaterad, men den ger en överblick över några av Sveriges viktigaste högskoleinstitutioner:

 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Dalarna Högskola
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Försvarshögskolan
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Jönköping
 • Konstfack, Sveriges största konstnärliga högskola
 • Kungl. Konsthögskolan
 • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
 • Mälardalens högskola (Eskilstuna och Västerås)
 • Sophiahemmet högskola
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Röda Korsets högskola
 • Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet
 • Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet
 • Beckmans designhögskola


Denna lista inkluderar både allmänna och privata högskolor samt högskolor med särskilda inriktningar, såsom konst, musik och design. Vissa av dessa högskolor är också anslutna till större universitet men fungerar som självständiga institutioner.