Vad gör Riksbanken?

Riksbanken är Sveriges centralbank och är ansvarig för att genomföra landets penningpolitik och upprätthålla finansiell stabilitet. Den är en självständig myndighet som inte styrs av politiska beslut, vilket innebär att dess beslut inte påverkas direkt av regeringen eller riksdagen. Riksbankens huvuduppgifter är bland annat att:

Styra räntor: En av Riksbankens viktigaste uppgifter är att fastställa styrräntan, även kallad reporäntan. Reporäntan är den ränta som bankerna får betala när de lånar pengar från Riksbanken eller placerar pengar där. Genom att höja eller sänka reporäntan påverkar Riksbanken korta marknadsräntor och därmed räntekostnader för hushåll och företag. På så sätt kan Riksbanken påverka inflationen och den ekonomiska aktiviteten i landet.

Inflationsmål: Riksbanken har som mål att upprätthålla en låg och stabil inflation. Inflationsmålet är satt till 2% årlig ökning i konsumentprisindex (KPI). Genom att försöka hålla inflationen nära målet skapar Riksbanken förutsättningar för en stabil ekonomisk tillväxt och bidrar till att bevara penningvärdet.

Utgivning av sedlar och mynt: Riksbanken ansvarar för att ge ut sedlar och mynt i Sverige. Det innebär att de bestämmer hur mycket pengar som ska vara i omlopp, samt design och säkerhetsfunktioner på sedlar och mynt.

Finansiell stabilitet: Riksbanken arbetar för att upprätthålla finansiell stabilitet i landet. Det innebär att de övervakar och analyserar risker i det finansiella systemet, t.ex. bankernas kapitaltäckning och likviditet. Vid behov kan Riksbanken ingripa som en så kallad ”långivare i sista hand” för att förhindra att en kris sprids vidare i det finansiella systemet.

Betalningssystem: Riksbanken ansvarar för att förvalta och övervaka det svenska betalningssystemet. De säkerställer att betalningar mellan banker, företag och privatpersoner fungerar effektivt och säkert.

Valutareserv: Riksbanken förvaltar Sveriges valutareserv, som består av utländsk valuta och guld. Valutareserven används för att kunna ingripa på valutamarknaden vid behov, t.ex. för att stabilisera växelkursen.

Riksbankens verksamhet och beslut påverkar således både det finansiella systemet och den bredare ekonomin i Sverige.