Vetenskap

Hem » Vetenskap
 • Sveriges inflationsmål

  Sveriges inflationsmål på 2% årlig ökning i konsumentprisindex (KPI) infördes av Riksbanken i 1993. Målet valdes av flera skäl som syftar till att skapa en stabil och växande ekonomi: Stabil penningvärde: Ett inflationsmål på 2% innebär att penningvärdet förväntas minska långsamt över tid, vilket gör det enklare för hushåll och företag att planera för framtiden.…

 • Vad gör Riksbanken?

  Riksbanken är Sveriges centralbank och är ansvarig för att genomföra landets penningpolitik och upprätthålla finansiell stabilitet. Den är en självständig myndighet som inte styrs av politiska beslut, vilket innebär att dess beslut inte påverkas direkt av regeringen eller riksdagen. Riksbankens huvuduppgifter är bland annat att: Styra räntor: En av Riksbankens viktigaste uppgifter är att fastställa…

 • Vad är inflation

  Inflation är en ekonomisk term som beskriver en ökning av den allmänna prisnivån på varor och tjänster i en ekonomi över en viss tidsperiod. När inflationen är hög innebär det att pengarnas köpkraft minskar eftersom det krävs mer pengar för att köpa samma mängd varor och tjänster som tidigare. Inflation påverkar både konsumenter och företag,…

 • Stagflation

  Stagflation är en ekonomisk term som beskriver en situation där inflationen är hög eller stiger, samtidigt som den ekonomiska tillväxten minskar och arbetslösheten förblir hög. Detta innebär en dilemman för ekonomisk politik, eftersom åtgärder som syftar till att sänka inflationen kan förvärra arbetslösheten. Ordet ”stagflation” kommer från de engelska orden ”stagnation” och ”inflation” och tillskrivs…