Computer Sweden

Computer Sweden är en svensk webbtidning som fokuserar på informationsteknik, affärer och verksamhetsutveckling. Tidningen är en del av International Data Group (IDG), som ger ut liknande tidningar i flera länder. Computer Sweden har funnits sedan 1983 och har sedan dess blivit en viktig informationskälla för IT-professionella och personer som är intresserade av IT-industrin.

Tidningen har varit ett viktigt forum för nyheter, analyser och debatt inom IT-branschen. Den har också arrangerat många evenemang och konferenser på den svenska marknaden, vilket gör den till en viktig mötesplats för personer som arbetar inom IT-området.

Computer Sweden delar tillsammans med tidningen Affärsvärlden ut priset Guldmusen till Årets IT-personlighet och Årets IT-företag. Priset är ett erkännande för personer och företag som gjort betydande bidrag till den svenska IT-branschen.

En annan viktig del av tidningen är dess krönikor, särskilt de som skrivs av den anonyme K. Sören Pecén. Denna kåsör ger en unik inblick i datorbranschen och citerar ofta ”elaka tungor”.

Under de senaste åren har Computer Sweden övergått till att bli en helt digital tidning och upplagan har minskat från 54 200 exemplar år 2003 till 37 100 exemplar år 2012. Men den digitala versionen har nått en större publik, med en genomsnittlig veckovisning på 120 000 unika webbläsare under vintern/våren 2012-2013.

Computer Sweden är en viktig källa för information om IT-branschen i Sverige och är ett viktigt forum för diskussion och debatt om IT-utveckling och teknologiska trender. Med en stark digital närvaro och en dedikerad redaktion är Computer Sweden fortsatt en av de mest respekterade IT-tidningarna i Sverige.