Akupunktur

Hem » Hälsa » Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsmetod där tunna nålar placeras på specifika punkter på kroppen för att lindra smärta och andra besvär. Ursprungligen kommer akupunktur från traditionell kinesisk medicin, men idag används det också i västerländsk medicin. Under behandlingen sätts de sterila nålarna på triggerpunkter i muskler, senor eller bindväv, och behandlaren kan snurra på nålarna eller använda elektroakupunktur. Det är vanligt att använda fem till tolv nålar per behandling, och effekten märks oftast efter fem behandlingar.

Akupunktur används främst för att lindra smärta i muskler och leder, men det kan också hjälpa vid andra besvär som spänningshuvudvärk, smärta vid förlossning, ledproblem, inflammatoriska sjukdomar och smärtlindring efter en operation. Det finns också rapporter som visar att akupunktur kanske inte fungerar som behandling vid smärta.

Det är viktigt att diskutera med din vårdgivare om akupunktur är lämplig för dig. Det kan vara olämpligt om du har en ökad blödningsrisk eller tar blodförtunnande läkemedel, har lymfödem, är gravid i vecka 0-13, har en pacemaker, har en tatuering eller en infektion där nålarna ska sättas, är allergisk mot nickel eller krom, eller har stor rädsla för nålar.

Även om akupunktur anses vara en säker behandlingsmetod, kan du uppleva mindre biverkningar som trötthet, törstighet, yrsel, illamående eller små blåmärken. Det är också viktigt att notera att det finns skillnader mellan traditionell kinesisk akupunktur och västerländsk akupunktur, och att det är viktigt att söka behandling från en legitimerad vårdgivare som är utbildad i västerländsk akupunktur om du väljer att genomgå denna behandlingsmetod. Källa.

Akupunktur och forskning

Forskning kring akupunktur är omfattande och det finns olika studier som visar på olika resultat. Vissa metastudier hävdar att akupunktur kan vara effektivt för att lindra illamående och kräkningar efter operationer, kemoterapi och graviditet, samt vid kroniska ryggsmärtor, nack- och skuldersmärta och tennisarmbåge. En svensk litteraturöversikt visade att västerländsk akupunktur i vissa fall kan ge bättre smärtlindring vid långvarig ländryggssmärta än placebo.

Däremot har en metastudie från 2006 kommit fram till att det inte finns tillräckligt med robust bevis för att akupunktur fungerar för någon indikation. En stor internationell undersökning visade att akupunktur kan hjälpa vid spänningshuvudvärk och migrän, men effekten beror enbart på placeboeffekten. Det spelar ingen roll var nålarna sätts på kroppen eller om falska akupunkturnålar används.

Det finns också studier som visar att risken för biverkningar och skador vid akupunktur inte är försumbar, inklusive allvarliga skador som lungpunktering. Det är viktigt att diskutera med din vårdgivare om akupunktur är lämplig för dig, särskilt om du har en ökad blödningsrisk eller tar blodförtunnande läkemedel.

I Sverige utövas akupunktur av legitimerad personal som läkare, sjukgymnaster och barnmorskor, samt av akupunktörer med minst 3 års utbildning i kinesisk medicin och grundläggande västerländsk medicin. Akupunktur betraktas som en accepterad skolmedicinsk behandling för smärta, mobilitetsproblem och illamående, men behandlingar av andra tillstånd betraktas som alternativmedicin och får inte utföras av legitimerad vårdpersonal. Källa.