Skolverkets Nyhetsbrev

Skolverket är en svensk myndighet med uppdraget att styra och stödja förskolan, skolan och vuxenutbildningen i Sverige. För att hålla alla intresserade uppdaterade om de senaste nyheterna, erbjuder Skolverket ett veckovis nyhetsbrev. I det här nyhetsbrevet kan du som prenumerant få information om kommande regeländringar, aktuellt stöd, statsbidrag och kompetensutveckling.

Det är enkelt att anmäla sig till Skolverkets nyhetsbrev. Du behöver bara ange din e-postadress och fylla i vilken roll du har samt vilka skolformer du arbetar med eller i. På så sätt kan Skolverket skicka mer relevanta nyhetsbrev till dig baserat på dina intressen och behov.

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Med över 800 medarbetare är de en av de största förvaltningsmyndigheterna i Sverige som har uppdraget att stödja och utveckla utbildningssystemet.

Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten och de uppdrag de får från regeringen, bland annat via det årliga regleringsbrevet. De sätter ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas genom att ta fram kursplaner, ämnesplaner, bedömningskriterier, prov, föreskrifter och allmänna råd. De genomför också fördjupade studier, gör analyser och tar fram statistik om förskolan och skolan. Skolverket ansvarar också för det svenska deltagandet i internationella studier. Dessutom stödjer de utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan, erbjuder fortbildning för förskolans och skolans personal samt utfärdar legitimationer för lärare och förskollärare. De administrerar också statsbidrag till verksamheter som är berättigade att söka bidrag.

Skolverkets nyhetsbrev är en viktig informationskanal för alla som är intresserade av utbildning i Sverige. Nyhetsbrevet ger en sammanfattning av de senaste händelserna inom utbildningssystemet och ger prenumeranterna en chans att hålla sig uppdaterade om kommande regeländringar, aktuellt stöd, statsbidrag och kompetensutveckling. Anmäl dig till Skolverkets nyhetsbrev idag och missa inte några viktiga nyheter om utbildning i Sverige!